Skip to content

Chính Sách Dịch Vụ

Chào mừng đến với MEDIFOOD.IO!

Mục đích của chúng tôi là làm sao để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận thực phẩm hữu cơ với giá thành thấp hơn và ngăn ngừa việc lãng phí thực phẩm cũng như giúp tạo cuộc sống bền vững hơn cho nhà nông. Đây là những vấn đề cần phải kết thúc và có một giải pháp rất đơn giản cho những vấn đề này.

Chúng tôi vận hành trang web www.medifood.io, nơi người dùng có thể mua sản phẩm, hàng hóa đóng gói, các mặt hàng thực phẩm khác, hàng hóa, bất kỳ mặt hàng nào khác mà chúng tôi cung cấp để bán cũng như tất cả các dịch vụ và khuyến mãi có liên quan (gọi chung là “Sản phẩm”). Sản phẩm được cung cấp thông qua các giỏ (mua lẻ hoặc giỏ tháng) được đăng ký hàng tuần hoặc hai tuần một lần và các tiện ích bổ sung tùy chọn cho các hộp đăng ký.

Chúng tôi sử dụng từ “Trang web” trong Điều khoản Dịch vụ này để chỉ bất kỳ và tất cả các trang web do MEDIFOOD.IO sở hữu hoặc điều hành (bao gồm các trang web hiện có tại www.medifood.io) qua đó quyền truy cập vào Sản phẩm của chúng tôi có sẵn. Tham chiếu đến \”Trang web\” bao gồm bất kỳ và tất cả các tính năng, chức năng, công cụ và nội dung có liên quan. Việc cung cấp Trang web và việc bán và phân phối Sản phẩm của chúng tôi ở đây được gọi chung là “Dịch vụ”. Như được sử dụng trong các Điều khoản dịch vụ này, các thuật ngữ “MEDIFOOD.IO”, “chúng tôi” và “#MedifoodTeam” đề cập đến MEDIFOOD.IO Co. Ltd.

 

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản dịch vụ này, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và tất cả các chính sách, điều khoản, quy tắc và thông báo khác trên Trang web của chúng tôi (gọi chung là “Điều khoản”), vì chúng chứa các điều khoản và điều kiện ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ và biện pháp khắc phục của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Sản phẩm. Như một điều kiện để bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web và mua bất kỳ Sản phẩm nào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản, vì vậy vui lòng không sử dụng Trang web hoặc mua Sản phẩm nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản. Việc bạn sử dụng Trang web và mua bất kỳ Sản phẩm nào và việc chúng tôi cung cấp cho bạn những sản phẩm đó tạo thành một thỏa thuận giữa bạn và MEDIFOOD.IO để bị ràng buộc bởi từng điều khoản, nguyên tắc và quy tắc được kết hợp trong Điều khoản. Bởi vì các Điều khoản có tính ràng buộc pháp lý, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn hiểu chúng, vì vậy nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy nhấp vào đây.

 

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY CUNG CẤP RẰNG TẤT CẢ CÁC TRANH CHẤP GIỮA BẠN VÀ MEDIFOOD.IO LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHOẢN HOẶC VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC MUA SẢN PHẨM SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG NHỮNG RÀNG BUỘC. BẠN ĐỒNG Ý CHO PHÉP ĐẾN TÒA ÁN ĐỂ XÁC NHẬN HOẶC TỪ CHỐI CÁC QUYỀN CỦA BẠN THEO ĐIỀU KHOẢN, NGOẠI TRỪ ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ CÓ THỂ ĐƯỢC DÙNG TRONG TÒA ÁN KHIẾU NẠI NHỎ. QUYỀN CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI MỘT TRỌNG TÀI TRUNG LẬP VÀ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THẨM PHÁN HOẶC BỒI THẨM ĐOÀN. VUI LÒNG XEM LẠI PHẦN 19 (“GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP”) ĐỂ BIẾT CÁC CHI TIẾT LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN CỦA BẠN ĐỂ GIẢI QUYẾT BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO VỚI MEDIFOOD.IO.

Chúng tôi mong bạn sẽ dành thời gian để đọc đến cuối, vì đây là những điều quan trọng để bạn có những trải nghiệm tốt hơn cùng MEDIFOOD.IO

1. Lưu ý quan trọng về an toàn thực phẩm và chất gây dị ứng

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc rửa, xử lý, chuẩn bị, bảo quản, làm lạnh, nấu ăn, sử dụng và tiêu thụ Sản phẩm một cách hợp tác và an toàn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm kiểm tra tất cả các sản phẩm, có bất kỳ hư hỏng nào hoặc các vấn đề khác khi giao hàng không. Nếu bạn tin rằng bất kỳ sản phẩm nào không phù hợp để sử dụng, đừng tiêu thụ sản phẩm đó và báo ngay với chúng tôi, chúng tôi sẽ ở đây.

 

Chúng tôi đề nghị bạn nên cho vào tủ lạnh ngay lập tức tất cả các sản phẩm dễ bị lỗi ngay sau khi nhận hàng. Việc không tuân thủ các quy trình thực hiện an toàn và khuyến nghị về nhiệt độ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm.

 

Hiện tại chúng tôi không thể đáp ứng bất kỳ tuỳ chỉnh thay đổi Sản phẩm nào do dị ứng, và do đó không bảo đảm rằng đơn đặt hàng của bạn sẽ không có bất kỳ chất lượng nào gây dị ứng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc biết và theo dõi bất kỳ sản phẩm nào mà bạn có thể dị ứng, đồng thời xử lý, chuẩn bị, sử dụng và tiêu thụ bất kỳ sản phẩm nào cho phù hợp. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng sự lây nhiễm sẽ không xảy ra giữa các sản phẩm.

 

Chúng tôi cố gắng hiển thị hình ảnh chính xác của Sản phẩm trên Trang web; tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của các tài liệu và thông tin đó. Hình thức, màu sắc, kích thước, trạng thái và các điểm khác nhau của từng sản phẩm sẽ khác nhau giữa các sản phẩm. Hình ảnh tại Trang web chỉ là ví dụ.

2. Sửa đổi Điều khoản

Chúng tôi thường xuyên xem xét các Điều khoản để đảm bảo chúng phản ánh chính xác hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Do đó, MEDIFOOD.IO có quyền sửa đổi các Điều khoản, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước, bao gồm cả việc thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật hoặc loại bỏ các điều khoản và điều kiện (gọi chung là “sửa đổi” hoặc “cập nhật”). Nếu chúng tôi chọn sửa đổi Điều khoản, chúng tôi sẽ cập nhật Ngày có hiệu lực ở đầu Điều khoản và đăng phiên bản cập nhật. Theo tùy chọn của mình, chúng tôi cũng có thể chọn thông báo cho bạn qua email hoặc một phương tiện khác. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web sau khi chúng tôi đã đăng phiên bản cập nhật của Điều khoản hoặc thông báo cho bạn về bản cập nhật, bạn đang khẳng định rằng bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sửa đổi.

3. Các sửa đổi và cập nhật đối với các Trang web và Sản phẩm cung cấp

MEDIFOOD.IO bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Trang web và / hoặc Sản phẩm, toàn bộ hoặc một phần, hoặc bất kỳ tính năng, chức năng, công cụ hoặc nội dung nào của chúng, bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì, có hoặc không có thông báo cho bạn. Chúng tôi cũng có quyền áp đặt các giới hạn đối với việc bạn sử dụng và lưu trữ nội dung Trang web theo quyết định riêng của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn.

 

Bạn đồng ý rằng MEDIFOOD.IO không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ bản cập nhật nào hoặc tiếp tục cung cấp hoặc kích hoạt bất kỳ tính năng, chức năng, công cụ hoặc nội dung cụ thể nào và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sửa đổi, ngừng hoặc xóa như vậy.

4. Tài khoản của bạn

4.1 Đăng ký tài khoản.

Mặc dù Trang web được cung cấp công khai, bạn sẽ phải đăng ký tài khoản người dùng ngay khi thực hiện việc mua hàng đầu tiên. Bạn phải là thành viên gói tháng (khi mua gói tháng thành công) trước khi có thể truy cập các khu vực nhất định của Trang web hoặc đặt mua Sản phẩm hoặc đăng ký. Bạn có thể đăng ký tài khoản trực tiếp qua Trang web.

 

Bạn không được đăng ký tài khoản thay mặt cho bất kỳ người nào (ngoài chính bạn). Không một cá nhân hoặc tổ chức nào có thể có nhiều hơn một tài khoản đang hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào.

 

4.2 Thiết lập tài khoản.

Tài khoản và trang hồ sơ tài khoản của bạn sẽ được tạo dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Để chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể, bạn đồng ý cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật trong quá trình đăng ký và cập nhật thông tin đó khi cần thiết để đảm bảo rằng thông tin đó vẫn đầy đủ, chính xác và cập nhật- đến nay.

 

Khi bạn tạo tài khoản của mình, bạn sẽ được yêu cầu tạo mật khẩu, mật khẩu này bạn sẽ tự chịu trách nhiệm bảo vệ. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng mật khẩu mạnh (mật khẩu sử dụng kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu).

 

Bạn không nên tiết lộ tên người dùng hoặc mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào và bạn đồng ý thông báo ngay cho MEDIFOOD.IO về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào trên hoặc thông qua tài khoản của mình, cho dù bạn có cho phép các hoạt động hoặc hành động đó hay không.

 

4.3 Tạm ngừng và hủy kích hoạt tài khoản.

Theo quyết định của mình, chúng tôi có thể có hoặc không cần thông báo trước và bất cứ lúc nào, quyết định giới hạn, tạm ngừng, vô hiệu hóa hoặc hủy bỏ tài khoản của bạn và thực hiện các bước kỹ thuật và pháp lý để ngăn bạn sử dụng Trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi có thể thực hiện việc này nếu bạn tạo nhiều tài khoản hoặc nếu bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc sau đó được xác định là không đầy đủ, không chính xác, lỗi thời, lừa đảo hoặc gian lận.

 

Chúng tôi có quyền hủy bỏ các tài khoản chưa được xác nhận hoặc các tài khoản không hoạt động trong một thời gian dài. Bất kỳ mã giảm giá, giới thiệu hoặc phiếu thưởng nào được liên kết với các tài khoản đó sẽ bị vô hiệu hóa. Chúng tôi cũng có quyền hủy tài khoản của người dùng không tuân thủ Điều khoản, bao gồm các điều khoản và điều kiện liên quan đến hành vi của người dùng, như được quy định trong phần “Nguyên tắc về hành vi của người dùng” bên dưới và những nơi khác trong Điều khoản

 

Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa hoặc bị tạm ngưng, MEDIFOOD.IO sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ xóa thông tin của bạn.

 

Nếu MEDIFOOD.IO đã tạm ngưng tài khoản của bạn do bạn thực sự hoặc nghi ngờ vi phạm Điều khoản, thì việc tạm ngưng đó sẽ tiếp tục cho đến khi việc vi phạm nghi ngờ được chỉnh sửa hoặc được giải quyết theo cách khác của MEDIFOOD.IO.

5. Đăng ký và hủy bỏ

5.1 Đăng ký.

Nếu bạn mua gói tháng, bạn sẽ thanh toán 1 lần cho đơn gói tháng. MEDIFOOD.IO sẽ tự động trừ phí từng tuần của gói tháng của bạn vào các ngày thanh toán được liệt kê trong “Đơn hàng sắp tới” trong phần Quản lý đơn hàng của Trang tài khoản của bạn.

 

Bạn đồng ý thanh toán phí gói tháng theo tỷ lệ và tần suất có hiệu lực khi phí phát sinh, bao gồm mọi loại thuế hiện hành và phí vận chuyển. Mọi thay đổi về phí gói tháng sẽ có hiệu lực vào ngày thanh toán tiếp theo sau khi chúng tôi cung cấp thông báo về thay đổi.

 

Khi bạn đăng ký một gói tháng, bạn xác nhận rõ ràng và đồng ý rằng (a) MEDIFOOD.IO (hoặc bên xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi) được phép tính phí bạn hàng tuần (hoặc hai tuần một lần, nếu có) cho gói đăng ký của bạn (ngoài mọi khoản thuế hiện hành, phí vận chuyển và các khoản phí khác) trong suốt thời gian đăng ký của bạn, (b) số tiền bạn bị tính phí và số lượng và kích thước Sản phẩm bạn nhận được trong mỗi chu kỳ giao hàng có thể khác nhau và (c) gói tháng của bạn là liên tục cho đến khi bạn hủy bỏ hoặc chúng tôi tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp quyền truy cập vào Trang web hoặc Sản phẩm theo các Điều khoản.

 

5.2 Hủy hoặc tạm dừng gói tháng của bạn.

Bạn có thể hủy hoặc tạm dừng gói tháng của mình bất kỳ lúc nào bằng việc thông báo với chúng tôi qua email hoặc tại fanpage của MEDIFOOD.IO tại đây. Bạn có thể bỏ qua đơn đặt hàng sắp tới bất kỳ lúc nào trước 48 giờ so với ngày trước đóng nhận đơn (17h thứ 6 hoặc thứ 3 hàng tuần tuỳ theo gói bạn chọn) hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại đây ít nhất hai ngày trước ngày thanh toán tiếp theo của bạn.

 

Bạn không thể hủy, tạm dừng, bỏ qua hoặc thay đổi đơn đặt hàng mà bạn đã bị tính phí, hoặc trễ hơn 48h ngay cả khi đơn đặt hàng đó chưa được giao. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Chính sách hủy của chúng tôi.

6. Giá cả và thanh toán

6.1 Giá cả.

Bạn thừa nhận rằng số tiền được lập hóa đơn có thể thay đổi do khuyến mại, Sản phẩm cụ thể trong mỗi lần giao hàng, những thay đổi bạn thực hiện đối với gói của mình hoặc những thay đổi về thuế hiện hành hoặc các khoản phí khác và bạn ủy quyền cho chúng tôi (hoặc bên xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi) tính phí phương thức thanh toán của bạn với số tiền tương ứng. Chúng tôi có quyền điều chỉnh giá vì chúng tôi có thể quyết định theo quyết định riêng của mình, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo. Việc gửi Sản phẩm cho bạn sau khi chúng tôi gửi thông báo như vậy sẽ xác nhận việc bạn chấp nhận những thay đổi đó, trừ khi bạn hủy đăng ký của mình.

 

6.2 Thanh toán

Hiện tại, chúng tôi nhận thanh toán trước qua chuyển khoản, internet banking hoặc momo và không nhận thanh toán khi nhận hàng.

 

6.3 Mặc định

Nếu MEDIFOOD.IO không thể tính phí thành công cho các khoản phí đến hạn, chúng tôi có quyền hạn chế, tạm ngừng quyền truy cập hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

7. Sản phẩm, đơn đặt hàng và tiền hoàn lại

7.1 Sản phẩm và đơn đặt hàng.

Việc tham chiếu đến Sản phẩm trên Trang web không ngụ ý hoặc đảm bảo rằng sản phẩm đó đang hoặc sẽ có sẵn tại thời điểm bạn đặt hàng.

 

Chúng tôi cố gắng hiển thị hình ảnh của Sản phẩm trên Trang web một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của các tài liệu và thông tin đó. Hình thức, màu sắc, kích thước, tình trạng và các đặc điểm khác của từng Sản phẩm sẽ khác nhau giữa các sản phẩm. Hình ảnh có sẵn trên Trang web chỉ là ví dụ.

 

Tất cả Sản phẩm của chúng tôi tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và chúng tôi có quyền áp đặt giới hạn số lượng đối với bất kỳ đơn hàng nào, từ chối toàn bộ hoặc một phần đơn đặt hàng, ngừng cung cấp Sản phẩm nhất định và thay thế Sản phẩm mà không cần thông báo trước. Trừ khi MEDIFOOD.IO đồng ý hoặc có quy định khác bằng văn bản, tất cả các khoản phí và lệ phí đều không được hoàn lại.

 

7.2 Hoàn lại tiền.

Nếu bạn phát hiện ra vấn đề về chất lượng liên quan đến đơn đặt hàng của mình, vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin. Nếu bạn mua Sản phẩm như một phần của chương trình khuyến mãi “mua một tặng một”, chiết khấu sẽ dựa trên Sản phẩm có giá thấp nhất, sau đó áp dụng tương ứng cho từng Sản phẩm. Nếu bạn yêu cầu hoàn tiền cho bất kỳ Sản phẩm nào được mua trong chương trình khuyến mãi “mua một tặng một”, thì khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ là số tiền chiết khấu của Sản phẩm đó. Ví dụ: nếu Sản phẩm của bạn được mua theo chương trình khuyến mãi “mua một tặng một giảm giá 50%”.Nếu một trong hai Sản phẩm được hoàn lại tiền, thì số tiền hoàn lại sẽ là giá gốc được giảm theo tỷ lệ chiết khấu của Sản phẩm đó.

 

Nếu bạn yêu cầu hoàn lại tiền của bất kỳ Sản phẩm nào được mua như một phần của chương trình khuyến mãi giảm giá, thì khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ là số tiền chiết khấu của sản phẩm đó.

Tất cả các đơn đặt hàng hàng hóa và các mặt hàng phi thực phẩm khác đều không được hoàn lại.

8. Vận chuyển và Giao hàng

Kiểm tra trang Câu hỏi thường gặp của Trang web để xem nơi chúng tôi giao hàng – Hiện tại, chúng tôi chưa giao hết tất cả các quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chúng tôi đang cố gắng mở rộng để phục vụ rộng hơn. (Những quận huyện hiện chúng tôi chưa giao hàng: Cần Giờ, Hóc Môn)

 

Bạn đồng ý thanh toán bất kỳ khoản phí vận chuyển và xử lý nào được hiển thị tại thời điểm bạn mua hàng. Tất cả Sản phẩm phải được chuyển đến tận tay bạn và không phải để bán lại hoặc xuất khẩu.

 

Bạn sẽ có cơ hội chọn ngày giao hàng ưa thích, nhưng lưu ý rằng ngày đó chỉ là ước tính và ngày giao hàng thực tế của bạn có thể thay đổi. Bất kỳ thông tin của ai được bạn nhập tại mục địa chỉ giao hàng chấp nhận giao hàng từ chúng tôi được coi là được ủy quyền nhận giao hàng đó. Trong trường hợp bạn đã chỉ định một người nhận thay thế, người đó sẽ chấp nhận việc giao hàng theo tất cả các điều khoản và điều kiện áp dụng nếu bạn tự nhận hàng.

 

Nếu bạn không ở nhà khi hàng đến, người giao hàng thường sẽ để gói hàng cho bạn ở cửa nhà hoặc tại sảnh bảo vệ của chung cư, trừ khi bạn đã thông báo cho bạn những hướng dẫn giao hàng khác. Bạn nên lập kế hoạch bảo quản sản phẩm ngay lập tức và thích hợp khi giao hàng.

9. Liên lạc với chúng tôi

9.1 Bảo vệ.

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn, nhưng việc truyền dữ liệu qua Internet và mạng di động không an toàn 100%. Email và các tin nhắn khác mà bạn gửi hoặc nhận từ MEDIFOOD.IO không được mã hóa, có nghĩa là chúng dễ bị các bên thứ ba đánh chặn. Nếu bạn chọn gửi hoặc nhận thông tin tài chính hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khác qua email hoặc các phương tiện điện tử khác (chẳng hạn như biểu mẫu web) hoặc thông qua các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi, bạn tự chịu rủi ro. Bằng cách gửi email cho chúng tôi, nhắn tin cho chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội, hoàn thành biểu mẫu web hoặc yêu cầu chúng tôi gửi email cho bạn, bạn đồng ý nhận email không được mã hóa và các tin nhắn không được mã hóa khác từ chúng tôi.

 

9.2 Tin nhắn.

Bằng cách cung cấp số điện thoại di động khi đặt hàng, bạn đồng ý nhận tin nhắn văn bản (tức là tin nhắn SMS, hoặc tin nhắn từ các ứng dụng chat) từ MEDIFOOD.IO và từ các đối tác giao hàng bên thứ ba của chúng tôi, một số trong số đó có thể là tin nhắn văn bản tiếp thị và có thể được gửi qua hệ thống tự động. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu của số điện thoại mà bạn cung cấp khi tạo tài khoản. Cước dữ liệu và nhắn tin văn bản tiêu chuẩn do nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn tính phí có thể áp dụng cho các tin nhắn văn bản đó và bất kỳ và tất cả các khoản phí, lệ phí, thuế và chi phí đó là trách nhiệm duy nhất của bạn. Bạn có thể chọn không nhận tin nhắn văn bản bất kỳ lúc nào bằng liên hệ với chúng tôi tại đây nếu bạn cần trợ giúp thêm. Bạn có thể mua hàng mà không cần đồng ý nhận tin nhắn văn bản từ chúng tôi.

 

9.3 Thông báo.

Bạn đồng ý rằng tất cả các thông báo, tiết lộ, thỏa thuận và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

10. Thông tin về Trang web

10.1 Giấy phép sử dụng.

Tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản, MEDIFOOD.IO cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển nhượng và không thể cấp phép lại để truy cập và sử dụng Trang web, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn và không sử dụng cho bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc hoạt động thương mại. Giấy phép này được cấp với mục đích duy nhất là cho phép bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của Trang web do MEDIFOOD.IO cung cấp, theo cách thức được các Điều khoản cho phép.

 

10.2 Giới hạn dịch vụ.

Trang web hiện được định cấu hình chỉ để sử dụng ở Việt Nam và không nhằm mục đích sử dụng bên ngoài Việt Nam. Nếu bạn chọn truy cập Trang web từ một địa điểm bên ngoài Việt Nam, bạn tự chịu rủi ro và bạn tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các luật, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm luật xuất khẩu và bất kỳ quy định nào và luật địa phương liên quan đến hành vi trực tuyến và Nội dung.

11. Nguyên tắc về Hành vi của Người dùng

Bất kỳ lúc nào bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn phải tuân thủ các nguyên tắc về hành vi người dùng của chúng tôi, như được quy định bên dưới.

 

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ truy cập và sử dụng Trang web và Sản phẩm cho mục đích cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ cho phép các cá nhân từ 18 tuổi trở lên và có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý để sử dụng Dịch vụ.

 

Bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web để:

 

 • can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của các Dịch vụ hoặc bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên các Dịch vụ.
 • thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể áp đặt (do chúng tôi quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi) một tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi hoặc nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi.
 • bán lại hoặc sử dụng bất kỳ mục đích thương mại nào đối với Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ.
 • sửa đổi, điều chỉnh, dịch, thiết kế đối chiếu, dịch ngược, tháo rời hoặc chuyển đổi thành dạng có thể đọc được của con người đối với bất kỳ nội dung Dịch vụ nào không nhằm mục đích đọc, bao gồm cả việc sử dụng hoặc xem trực tiếp HTML cơ bản hoặc mã khác từ Dịch vụ ngoại trừ khi được diễn giải và hiển thị trong trình duyệt web.
 • sao chép, bắt chước, tái sản xuất, phân phối, xuất bản, tải xuống, hiển thị, đăng, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung Dịch vụ nào, bao gồm bất kỳ Nhãn hiệu nào (như được định nghĩa bên dưới), dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, kể cả điện tử, cơ khí, photocopy, ghi âm hoặc các hình thức khác.
 • sử dụng bất kỳ thiết bị phần mềm thủ công hoặc tự động nào hoặc các quy trình khác (bao gồm khai thác dữ liệu, bot, trình thu thập dữ liệu, công cụ tự động hoặc các phương pháp thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự) để “thu thập dữ liệu” hoặc “thu thập dữ liệu” bất kỳ trang nào của Dịch vụ hoặc để thu thập bất kỳ thông tin nào từ Dịch vụ hoặc bất kỳ người dùng nào của Dịch vụ.
 • thu thập hoặc cắt bỏ bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ hoặc sử dụng các phương tiện tự động hoặc thủ công khác để lấy nội dung của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi.
 • bỏ qua, phá vỡ hoặc cố gắng bỏ qua hoặc phá vỡ bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ biện pháp nào mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ, bao gồm các tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng khác được kết nối với Dịch vụ.
 • thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào của MEDIFOOD.IO hoặc các nhà cung cấp của nó, hoặc vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào của hệ thống hoặc mạng đó
 • chạy bất kỳ hình thức trả lời tự động hoặc \”thư rác\” nào trên Dịch vụ.
 • nếu không thì lạm dụng Trang web hoặc vi phạm các Điều khoản; hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ điều nào đã nêu ở trên, hoặc ủng hộ, khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ điều nào đã nêu ở trên.

12. Sở hữu trí tuệ

12.1 Trang web.

Trang web và tất cả các tính năng, chức năng, công cụ và nội dung của chúng, được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của Việt Nam. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Trang web và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó là tài sản độc quyền của MEDIFOOD.IO và các nhà cấp phép của nó. Bạn sẽ không xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu bằng sáng chế, hoặc các thông báo quyền sở hữu khác được tích hợp trong hoặc đi kèm với Trang web hoặc Sản phẩm.

 

Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, bạn thừa nhận và đồng ý rằng tên thương mại, biểu trưng, ​​các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ khác được liên kết với MEDIFOOD.IO (“Nhãn hiệu”) là tài sản của MEDIFOOD.IO và bạn không được phép sử dụng Nhãn hiệu nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

 

Bạn không được phép sử dụng, sao chép, tái sản xuất, phân phối, cấp phép, bán, chuyển nhượng, xuất bản, đăng, hiển thị công khai, trình diễn công khai, truyền, phóng tác, sửa đổi, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh dựa trên hoặc khai thác bất kỳ tính năng, chức năng, công cụ nào hoặc nội dung của Trang web dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, hoặc cấp phép lại cho các quyền được cấp trong Điều khoản, trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của MEDIFOOD.IO hoặc chủ sở hữu sở hữu trí tuệ, nếu có.

 

Giấy phép nói trên này có thể được sửa đổi hoặc thu hồi bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của MEDIFOOD.IO.

 

Không có giấy phép hoặc quyền nào được cấp cho bạn bởi ngụ ý hoặc theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào do MEDIFOOD.IO hoặc các nhà cấp phép của MEDIFOOD.IO sở hữu hoặc kiểm soát, ngoại trừ các giấy phép và quyền được cấp rõ ràng trong Điều khoản. Tất cả các quyền không được các Điều khoản cấp cho bạn một cách rõ ràng theo đây sẽ được bảo lưu.

 

12.2 Thông tin phản hồi của bạn.

Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích bạn cung cấp phản hồi, nhận xét, ý tưởng và đề xuất để cải tiến, nâng cao và sửa đổi Trang web (“Phản hồi”). Bạn có thể gửi Phản hồi bằng cách nhấp vào đây. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả Phản hồi mà bạn cung cấp cho chúng tôi (i) sẽ được coi là không bảo mật và (ii) sẽ là tài sản duy nhất và độc quyền của MEDIFOOD.IO. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, bạn xác nhận rằng Phản hồi của bạn có thể được MEDIFOOD.IO hoặc các chi nhánh của chúng tôi phổ biến hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm phát triển, cải tiến và tiếp thị sản phẩm. Theo đây, bạn chuyển giao và chuyển nhượng không thể hủy ngang cho MEDIFOOD.IO tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích của bạn đối với và đối với tất cả các Phản hồi, bao gồm tất cả các bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, đạo đức và các quyền sở hữu trí tuệ hoặc độc quyền khác trong đó và từ bỏ mọi quyền nhân thân của bạn có thể có trong Phản hồi như vậy.

 

Bạn đồng ý ký và cung cấp các tài liệu đó, đồng thời cung cấp hỗ trợ như vậy, tùy từng thời điểm, có thể được yêu cầu hợp lý để hoàn thiện các quyền của MEDIFOOD.IO trong việc cải tiến, nâng cao và sửa đổi như vậy.

13. Chính sách Bản quyền

Cũng giống như chúng tôi yêu cầu bạn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, chúng tôi tôn trọng quyền của bạn và quyền của những người khác, và chúng tôi mong muốn tất cả người dùng của chúng tôi cũng làm như vậy. Nếu chúng tôi cho rằng người dùng có thể đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của ai đó, chúng tôi có thể xóa tài liệu đó. Nếu chúng tôi tin rằng ai đó đang liên tục vi phạm, chúng tôi sẽ chấm dứt quyền truy cập của người đó. Nếu bạn tin rằng ai đó đã đăng tác phẩm mà bạn sở hữu trên Trang web mà không có sự cho phép của bạn, hãy cho chúng tôi biết. Vui lòng gửi thông báo vi phạm bản quyền có chứa thông tin phản ánh tại đây.

14. Điều khoản của bên thứ ba

Trang web cũng có thể cung cấp liên kết đến các trang web, tài nguyên hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với (i) tính khả dụng, điều khoản hoặc thông lệ của các trang web, tài nguyên hoặc dịch vụ đó, hoặc (ii) nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua các trang web, tài nguyên hoặc dịch vụ đó, bao gồm rằng mọi thông tin được cung cấp là đầy đủ, chính xác hoặc cập nhật. Liên kết đến các trang web, tài nguyên hoặc dịch vụ đó không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào của MEDIFOOD.IO đối với các trang web, tài nguyên hoặc dịch vụ đó hoặc nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua các trang web, tài nguyên hoặc dịch vụ đó. Bạn thừa nhận trách nhiệm duy nhất và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web, tài nguyên hoặc dịch vụ nào như vậy hoặc nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua các trang web hoặc dịch vụ đó.

 

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tác hại nào do tương tác của bạn với các trang web hoặc dịch vụ đó, hoặc nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua các trang web hoặc dịch vụ đó.

15. Bảo đảm, Tuyên bố từ chối trách nhiệm, Giới hạn trách nhiệm và Bồi thường

15.1 Tuyên bố từ chối trách nhiệm.

 

NGOẠI TRỪ NHƯ ĐƯỢC CUNG CẤP RÕ RÀNG TẠI ĐÂY, CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP \”NGUYÊN TRẠNG\” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. ĐỐI VỚI NGOẠI HẠN TỐI ĐA KHÔNG BỊ CẤM BẰNG LUẬT ÁP DỤNG, MEDIFOOD.IO TUYÊN BỐ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, DÀNH RIÊNG, NGỤ Ý, PHÁT HIỆN NGOÀI KHÓA HỌC KINH DOANH HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM ĐỐI TƯỢNG, ĐẢM BẢO TIÊU ĐỀ HOẶC YÊU CẦU ĐÚNG ĐÚNG, BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI SỰ TIN CẬY CỦA DỊCH VỤ HOẶC VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI SỰ HOÀN TOÀN, CHÍNH XÁC HOẶC KỊP THỜI CỦA BẤT KỲ NỘI DUNG TRANG WEB NÀO.

 

BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN VÀ KHẮC PHỤC TẤT CẢ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XỬ LÝ, CHUẨN BỊ, BẢO QUẢN, NẤU ĂN, SỬ DỤNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHUYÊN NGHIỆP VÀ AN TOÀN. BẠN CŨNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC BIẾT VỀ BẤT KỲ THỰC PHẨM NÀO BẠN CÓ THỂ BỊ DỊ ÚNG VÀ XÁC NHẬN SẢN PHẨM TRƯỚC KHI XỬ LÝ, CHUẨN BỊ, SỬ DỤNG HOẶC TIÊU DÙNG CÁC SẢN PHẨM NÓ. HƠN THẾ NỮA, BẠN HIỂU BIẾT, CẢM NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ BẢO ĐẢM RẰNG SỰ Ô NHIỄM CHÉO RĂNG SẼ KHÔNG XẢY RA GIỮA CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI.

 

CHÚNG TÔI CẦN HIỂN THỊ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM TRÊN TRANG WEB CHÍNH XÁC NHƯ CÓ THỂ. TUY NHIÊN, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC CỦA CÁC TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN ĐÓ. HÌNH THỨC, MÀU SẮC, KÍCH THƯỚC, TÌNH TRẠNG VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÁC CỦA MỖI SẢN PHẨM SẼ KHÁC NHAU TỪ SẢN PHẨM ĐẾN SẢN PHẨM. HÌNH ẢNH CÓ TRÊN TRANG WEB CHỈ LÀ VÍ DỤ.

 

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM THAM KHẢO TRÊN CÁC TRANG WEB KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG SẢN PHẨM SẼ CÓ TẠI ĐỊA ĐIỂM CỦA BẠN HOẶC VÀO THỜI ĐIỂM ĐẶT HÀNG CỦA BẠN.

 

15.2 Trách nhiệm hữu hạn.

 

BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, ĐỐI VỚI VIỆC ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

 

KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẮT ĐẦU, MEDIFOOD.IO TỪ CHỐI BẤT CỨ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, MEDIFOOD.IO SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI BẤT CỨ, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ NÀO, BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ NÀO BẤT KỲ LOẠI NÀO HOẶC THIỆT HẠI DO MẤT TIỀN LẠI HOẶC LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU HOẶC MẤT BẤT CỨ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ HOẶC LỖI HỆ THỐNG HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HOẶC THƯƠNG HẠI CƠ THỂ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN, DÙ DỰA VÀO BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, BÁO CÁO (BAO GỒM TIÊU CỰC) HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO KHÁC KHẢ NĂNG CÓ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY, NGAY LÚC NẾU CÓ MỘT BỘ KHẮC PHỤC HẠN CHẾ CÓ GIỚI HẠN SAU ĐÂY ĐƯỢC PHÁT HIỆN LÀ KHÔNG THỰC HIỆN MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ.

 

TRONG TRƯỜNG HỢP RẰNG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẮT ĐẦU ĐƯỢC TÒA ÁN KHAI THÁC CẠNH TRANH XÁC ĐỊNH LÀ KHÔNG THỂ THIẾU, MEDIFOOD.IO PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TỚI 1.000.000 ĐỒNG.

 

15.3 Sự bồi thường.

 

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý bỏ qua, bảo vệ, bồi thường và nắm giữ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ của MEDIFOOD.IO, và các cán bộ, giám đốc, cổ đông, đại lý, nhân viên và đại diện của họ, vô hại (gọi chung là “bồi thường” hoặc bất kỳ biến thể nào của nó) và chống lại bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và chi phí nào, bao gồm, bất kỳ thương tích cơ thể, bệnh tật, tử vong hoặc thiệt hại nào đối với bất kỳ tài sản thực hoặc cá nhân nào, hoặc bất kỳ thương tích nào khác, tổn thất, hoặc thiệt hại (cho dù là bồi thường, trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc cách khác) dưới bất kỳ hình thức nào, và bao gồm cả phí pháp lý hợp lý và chi phí kiện tụng và chi phí, phát sinh từ hoặc liên quan đến hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến (i) quyền truy cập của bạn vào hoặc sử dụng Dịch vụ, bao gồm bất kỳ và tất cả các tính năng, chức năng, công cụ, nội dung và chương trình khuyến mãi có sẵn trên và thông qua Trang web, (ii) bạn vi phạm Điều khoản, bao gồm bất kỳ vi phạm nào của quốc gia, liên bang, s tate hoặc luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành hoặc địa phương khác hoặc bất kỳ hành vi vi phạm hoặc chiếm đoạt quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, và (iii) sơ suất hoặc hành vi sai trái cố ý của bạn.

 

15.3 Nghĩa vụ bảo vệ.

 

Bạn đồng ý rằng, theo lựa chọn của MEDIFOOD.IO, bạn sẽ tiến hành bảo vệ bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào như vậy; với điều kiện là, bất chấp việc chúng tôi quyết định rằng bạn tiến hành biện hộ, (i) MEDIFOOD.IO vẫn có thể tham gia vào các cuộc đàm phán biện hộ hoặc dàn xếp như vậy và tự thanh toán các chi phí liên quan đến việc đó, và (ii) bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ dàn xếp hoặc thỏa hiệp nào khác nếu không sự chấp thuận trước bằng văn bản của MEDIFOOD.IO (sự chấp thuận này sẽ không bị từ chối một cách vô lý), trừ khi việc dàn xếp như vậy hoặc thỏa hiệp khác bao gồm việc giải phóng đầy đủ và vô điều kiện cho các bên liên quan khỏi mọi trách nhiệm và nghĩa vụ khác liên quan đến khiếu nại hoặc hành động đó.

 

15.4 Không có nghĩa vụ bồi thường.

 

Không một cá nhân hoặc tổ chức nào được hưởng bất kỳ hình thức bồi thường công bằng hoặc ngụ ý nào vào bất kỳ lúc nào, ngoại trừ được quy định bởi Điều khoản.

16. Quyền riêng tư

Việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin về Người dùng được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Ngoại trừ các trường hợp được quy định rõ ràng khác ở đây, các Điều khoản không và không nhằm mục đích trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào cho bất kỳ người nào khác ngoài các bên ở đây.

 

17. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với MEDIFOOD.IO bằng cách nhấp vào đây.

Bạn cũng có thể gửi mail cho chúng tôi tại:

[email protected]

viVI