Gói Rau Tháng

648,000

12kg/ tháng → 3kg/ tuần
Rau, củ, quả hữu cơ hỗn hợp
Giao hàng chủ nhật hằng tuần

1.440.000đ tại siêu thị

Add to cart