Hộp Quà Yến Chưng Sẵn [06 Hũ]

400,000

400.000đ/ 06 hủ
ISO 22000:1800
Từ hệ thống nhà yến MEDIFOOD.IO
Không chất bảo quản.

Add To Cart